2014-05-26 15:02 #0 av: VildaVittra

Ibland vill man köpa eller sälja något, eller kanske ställa upp som kattvakt. Då finns det ett och annat man behöver skriva i annonsen för att göra det lätt för läsaren.

Vad säljer /köper/ behöver/ erbjuder du?

Vart i vårt avlånga land finns du?

Vad kostar det/ är du villig att betala?

I rubriken ska datum samt rätt bokstav stå med förutom det som annonsen rör, bokstäverna är som följer:

(S)- säljes
(K)- köpes
(E)- erbjudes
(Ö)- övrigt

Notera att företag ska be sajtvärden om lov, jag gillar inte reklam, så risken är att du blir spärrad om du inte följer detta. 

File:Swipe (4598770168).jpg

Bild från wikimedia commons.